Få oversikt

En oversikt over alle tyske messer finner du her

Om messelandet Tyskland

Tyskland er messelandet nummer én i verden når det kommer til internasjonale messer. Omkring to tredjedeler av verdens ledende messer innen ulike industrier arrangeres i Tyskland. Hvert år avholdes omtrent 150 internasjonale messer med til sammen over 180.000 utstillere og rundt ti millioner besøkende! 

Det viktigste karaktertrekket til de tyske messene er den internasjonale appellen. Mer enn halvparten av utstillerne kommer fra andre land enn Tyskland, og omtrent én tredjedel kommer fra land utenfor Europa. Av de alle besøkende kommer omtrent hver femte fra utlandet. I tillegg har Tyskland hvert eneste år et unikt antall regionale messer for fag- og privatpersoner, hvor rundt 50.000 utstillere og seks millioner besøkende deltar. 

Det totale hallarealet som de 22 tyske messeområdene utgjør, er på svimlende 2,8 millioner kvadratmeter. På ti av messeområdene er hallkapasiteten på over 100.000 kvadratmeter; tre av verdens fem største utstillingsområder ligger i Tyskland. De tyske messearrangørene har en samlet omsetning på mer enn 3 milliarder euro. Når det gjelder omsetning, er fire av verdens ti ledende messer i nettopp Tyskland.


Mer om Tysklands messebransje finner du her